Polityka Prywatności

Spółka Cleaners.Cloud Sp. z o.o. (wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000913309, numer NIP 6762600718, numer REGON 389537721) z siedzibą pod adresem ulica Monte Cassino 6/25, 30-337 Kraków, Rzeczpospolita Polska jest administratorem danych osobowych klientów i niniejszym informują, iż wyznaczyły inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail prywatnosc@cleaners.cloud.

Określenie „my” odnosi się do ww. administratora danych osobowych, który określił swoje obowiązki oraz relacje pomiędzy sobą a podmiotami danych, co również częściowo ujawniają poniżej. Podmiot danych może jednak wykonywać swoje prawa wobec administratorów.

 1. Dane osobowe, które przetwarzamy:
 • Imię, numer telefonu, adres e-mail.
 • Adres klienta,
 • Informacje o płatnościach,
 • Informacje o sporach,
 • Dane identyfikacyjne urządzenia, na którym została zainstalowana aplikacja Cleaners.Cloud.
 • zdjęcie profilowe klienta, zdjęcia nieruchomości
 1. Cel przetwarzania danych:
 • Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w celu połączenia klientów ze sprzątającymi, aby ułatwić im sprawne utrzymywanie czystości nieruchomości,
 • Pokazujemy sprzątającym adres i numer telefonu klienta, aby umożliwić skuteczny dojazd do lokalizacji zlecenia sprzątania.
 • Możemy wykorzystywać dane adresowe do rozwiązywania problemów związanych z jakością usług czystości,
 • Używamy danych kontaktowych w celu powiadamiania klientów o aktualizacjach aplikacji Cleaners.Cloud,
 • Gromadzimy dane o sprzątanych lokalizacjach obsługiwanych przez osoby sprzątające, aby przeanalizować zasięg geograficzny w celu przekazania sprzątającym rekomendacji dotyczących najbardziej efektywnych zleceń,
 • Twoje imię, numer telefonu i adres e-mail będą wykorzystywane do komunikowania się z Tobą.
 • Otrzymujemy szczegóły dotyczące płatności w celu przetwarzania w imieniu sprzątających płatności klientów za usługi czystości.
 • Dane dotyczące obsługi klienta są zbierane indywidualnie dla każdego przypadku i przechowywane w celu rozwiązywania sporów i problemów związanych z jakością usług.
 • Zdjęcie profilowe służy do identyfikacji klienta, a zdjęcia nieruchomości do precyzyjnej wyceny usługi czystości.
 1. Podstawa prawna
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi zamówionej przez klienta i w związku z tym odbywa się na podstawie niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem. Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem korzystania z usług Cleaners.Cloud. Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe przekazane przez klientów w trakcie instalacji i korzystania z aplikacji Cleaners.Cloud.
 • Niektóre dane osobowe możemy przetwarzać bazując na Twojej dobrowolnej zgodzie, np. pewne działania marketingowe dotyczące naszych usług.
 • Dane osobowe mogą być również przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes współ administratorów, tj. w dochodzeniu i wykrywaniu oszustw związanych z płatnościami, dochodzenie praw w przypadku sporu bądź złożenia skargi, utrzymywanie kontaktu/ komunikacji z Tobą, przekazywanie Twoich danych osobom sprzątającym bądź innym odbiorcom, którzy muszą posiadać Twoje dane.
 1. Odbiorcy
 • Dane osobowe klienta są ujawniane sprzątającym i kontrolerom jakości, którzy uruchomią aplikację Cleaners.Cloud Business. W takim przypadku zobaczą imię, numer telefonu i adres sprzątanej nieruchomości.
 • Po wykonaniu usługi czystości, imię, numer telefonu i adres klienta będą widoczne dla osoby sprzątającej przez 24 godziny. Jest to konieczne, aby sprzątający mogli rozwiązać wszelkie problemy związane ze świadczeniem usługi, np. skontaktować się z klientem, jeśli sprzątający zostawił coś w nieruchomości.
 • Informacje zwrotne od klientów dotyczące jakości usługi są podpisywane imieniem, ale sprzątający nie otrzymują adresu i numeru telefonu klienta, który przyznał ocenę i przekazał informacje zwrotne.
 1. Bezpieczeństwo
 • Wszelkie dane osobowe gromadzone w trakcie świadczenia usług są przekazywane i przechowywane w centrach danych Cleaners.Cloud, które znajdują się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy spółek należących do grupy Cleaners.Cloud sp. z o.o. i ich partnerów w celu rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem z usług (w tym sporów dotyczących usług czystości).
 • Spółka Cleaners.Cloud i partnerzy mogą uzyskać dostęp do danych osobowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi klienta.
 • Dane geolokalizacyjne są przetwarzane w formie zanonimizowanej i zostają spersonalizowane tylko wówczas, gdy dane dotyczące lokalizacji geograficznej są potrzebne do połączenia z klientem w celu rozstrzygania sporów lub oszustw.
 • Do celów badawczych i naukowych dane są wykorzystywane w niezidentyfikowanej (zanonimizowanej) formie.
 • Zobowiązujemy się zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.
 1. Wycofanie zgody i sprzeciw
 • W sytuacjach, w których przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo jej odwołania, które jednak nie wpływa na legalność uprzedniego przetwarzania.
 • W sytuacjach, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
 • Wnioski w ww. przedmiocie można kierować do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiadamy na nie w ciągu miesiąca.
 1. Dostęp i zmiany
 • Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i zaktualizować je za pośrednictwem aplikacji Cleaners.Cloud. W razie problemów, skontaktuj się z nami poprzez adres e-mail.
 1. Przechowywanie
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane, dopóki konto klienta będzie aktywne. Jeśli Twoje konto zostanie zamknięte, dane osobowe zostaną usunięte (zgodnie z naszą polityką retencji jak poniżej) z baz danych, chyba że takie dane są wymagane do celów księgowych, rozstrzygania sporów lub zapobiegania oszustwom.
 • Dane finansowe dotyczące świadczenia usług czystości klientom będą przechowywane przez 3 lata od ostatniej usługi czystości.
 • Dane wymagane do celów księgowych będą przechowywane przez 7 lat [od ostatniej usługi czystości].
 • W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, oszustwa lub udzielenia fałszywych informacji, dane będą przechowywane przez okres 10 lat.
 • W przypadku sporów dotyczących płatności, dane będą przechowywane do momentu zaspokojenia roszczenia lub do daty wygaśnięcia takiego roszczenia.
 • Dane historii usług czystości będą przechowywane przez 3 lata, po czym zostaną one zanonimizowane.
 • Należy pamiętać, że odinstalowanie aplikacji Cleaners.Cloud na Twoim urządzeniu nie spowoduje usunięcia Twoich danych osobowych.
 • Jeśli aplikacja Cleaners.Cloud nie była używana przez 3 lata, powiadomimy Cię o tym i poprosimy o potwierdzenie czy konto jest nadal aktywne. Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi, konto zostanie zamknięte, a dane osobowe zostaną usunięte, chyba że przechowywanie takich danych będzie wymagane do celów księgowych, rozstrzygania sporów lub zapobiegania oszustwom.
 1. Usunięcie
 • Należy pamiętać, że wszelkie żądania usunięcia danych osobowych klienta są możliwe do zrealizowania wyłącznie w przypadku usunięciu konta klienta. Skutkiem czego nie będziesz mógł korzystać z aplikacji Cleaners.Cloud za pośrednictwem konta, które zostało usunięte.
 • Wnioski o usunięcie danych osobowych można kierować do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiadamy na nie w ciągu miesiąca, podając termin usunięcia takich danych.
 1. Przekazywanie
 • Wnioski o przekazanie danych osobowych można kierować do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiadamy na nie w ciągu miesiąca, podając termin przekazania takich danych. Po zweryfikowaniu danego klienta dostarczymy Ci dane osobowe, które obejmują: dane kontaktowe, historię zleceń z okresu ostatnich 3 lat i informacje dotyczące płatności.
 1. Marketing bezpośredni
 • Twojego adresu e-mail i/lub numeru telefonu będziemy używać wyłącznie do wysyłania bezpośrednich wiadomości marketingowych, jeśli wyraziłeś na to zgodę za pośrednictwem strony internetowej cleaners.cloud lub aplikacji Cleaners.Cloud. Możemy spersonalizować wiadomości marketingowe za pomocą informacji o tym, w jaki sposób korzystasz z usług Cleaners.Cloud (częstotliwość korzystania, usługi czystości, płatności), jednak nie będzie to stanowiło zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w przepisach prawa.
 • Jeśli nie chcesz już otrzymywać bezpośrednich wiadomości marketingowych, powinien kliknąć link „Anuluj subskrypcję” w stopce otrzymanej od nas wiadomości e-mail lub w zakładce profilu w aplikacji Cleaners.Cloud.
 1. Rozwiązywanie sporów lub skarg
 • Spory bądź skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych są rozwiązywane za pośrednictwem biura obsługi klienta (bok@cleaners.cloud) lub poprzez kontakt z Inspektorem ochrony danych (prywatnosc@cleaners.cloud).
 • Jeśli nie podoba Ci się jak zarządzamy Twoimi danymi, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. Wiodącym organem nadzorczym dla przetwarzania danych osobowych przez współ administratorów jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego dane dostępne są na stroniehttps://uodo.gov.pl/.
 1. Polityka cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • marketingowych (remarketing)
 • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
 • zapewnienia prawidłowego działania strony.
 • Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
 • Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Copyright © 2024 Cleaners Cloud

Polityka Cookies

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Polityka PrywatnościRozumiem